CENNIK Biura Usług Księgowych

Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 & 1 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

Ceny z każdym klientem są negocjowane indywidualnie i ich wysokość zależy od wielu czynników:

  • Rodzaju i ilości ewidencji księgowej,
  • Ilości dokumentów (zapisów księgowych [1],)
  • Ilości zatrudnionych pracowników i ich rotacji,
  • Wielo walutowości dokumentów,
  • Specyfiki działalności firmy,
  • Usług dodatkowych na życzenie klienta lub korekt deklaracji z przyczyn leżących po stronie klienta.

Dla stałych klientów w ramach dobrej współpracy przewiduje się udzielenie korzystnych rabatów na usługi.

Podane ceny są stawkami minimalnymi netto w PLN . Do ceny netto należy doliczyć  obowiązującą stawkę VAT.

W przypadku nieterminowego dostarczania dokumentacji księgowej ( po 15-tym dniu miesiąc następnego) lub nie dostarczenia w terminie danych do rejestracji pracowników w ZUSie  ceny umowne wzrastają o 30%.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW – ROZCHODÓW

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Opis – ilość wpisów

Ryczałt – zwolnienie z VAT

Ryczałt – podatnik VAT

KPiR – zwolnienie z VAT

KPiR – podatnik VAT

1 – 10

90

120

150

200

11 – 20

120

160

200

250

21 – 30

150

190

250

280

31 – 40

180

210

300

330

41 – 50

200

240

350

370

51 – 70

220

260

400

420

71 – 90

250

290

450

480

91 – 100

280

310

500

530

Pow. 100

Cena indywidualna

Cena indywidualna

Cena indywidualna

Cena indywidualna

KSIĘGI RACHUNKOWE

OPIS

Księgi rachunkowe – transakcje krajowe

Księgi rachunkowe – transakcje kraj/UE/Poza UE

1 – 10

300- 400

500

11 – 20

500

600

21 – 30

600

700

31 – 50

700

800

51 – 70

800

900

71 – 90

900

1000

Pow. 90

Cena indywidualna

Cena indywidualna

USŁUGI KADROWO – PŁACOWE

Usługa

Stawka za pracownika

Obsługa płacowa + ZUS

25,00

Obsługa kadrowa

15,00

Obsługa PFRON

20,00

OPŁATY DODATKOWE

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Jednomiesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu

Weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów

100 zł za każde 50 wpisów

Korekta deklaracji VAT, ZUS  lub JPK wynikający z winy zleceniodawcy

100 zl

Sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań  spowodowanych winą zleceniodawcy

30 zł

Aktualizacja danych w CEIDG lub ZUS, US

30 zł

Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku

Połowa jednomiesięcznego kosztu obsługi księgowej

Sporządzenie sprawozdania do GUS

50 zł

Sporządzenie zestawień i wniosków do Banków, audyt, ZUS

Od 100 zł

Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie roku

Połowa jednomiesięcznego kosztu obsługi księgowej

Opracowanie polityki rachunkowości

Od 1500

Korekta listy płac , deklaracji ZUS, podatku od wynagrodzeń wynikająca z winy pracodawcy

100 zł

Odebranie dokumentów z siedziby klienta

Od 50 zł

Wysłanie listu poleconego ze zwrotką

25 zł

[1] Zapisem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do ewidencji (obcy lub własny) np. faktura, nota, Rachunek, lista plac, raport fiskalny, wyciąg bankowy, Raport kasowy, potwierdzenia zapłaty, polecenie księgowania itp.)

logo_kwadra

Kontakt

Adres: ul. Manifestu Połanieckiego 26/2
80-406 Gdańsk

Telefon: 696 257 683

E-mail: kwadra13@wp.pl

NIP: 9570357092
REGON: 192489928