White file document ring binders in accountant and bookkeeping business office

I. KSIĘGOWOŚĆ

1) Obsługa podmiotów działających w różnych formach prawnych:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki osobowe,
 • spółki kapitałowe,
 • inne osoby prawne (fundacje , stowarzyszenia, związki sportowe itp.

2) Usługa kierowana jest do Firm rozliczających się różnymi formami opodatkowania:

 • karta podatkowa,
 • ryczałt,
 • książka przychodów – rozchodów,
 • księgi handlowe

Pełna obsługa  księgowa firmy obejmuje:

 • Prowadzenie ksiąg podatkowych
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Ewidencje i rozliczenie VAT
 • Ewidencje i rozliczenia JPK
 • Ewidencje WNT, WDT, import, eksport, import usług, odwrotne obciążenie
 • Różnice kursowe od transakcji walutowych
 • Ewidencje majątku trwałego, WNiP, oraz wyposażenia,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek wyników, informacja dodatkowa itp.)
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych CIT, PIT, VAT, VAT-UE, JPK
 • Cykliczne i terminowe raportowanie wyników Firmy
 • Dodatkowe prace i raporty (przygotowanie dokumentacji dla Banków, i innych instytucji jak i do Audytow.)
 • Reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS oraz innych instytucjach zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami
 • Pomoc w założeniu, prowadzeniu lub likwidacji Firmy.

 

II. KADRY I PŁACE

 • Obsługa płacowa pracowników:
 • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników etatowych i na umowach cywilno-prawnych,
 • Rozliczanie składek ZUS i przygotowanie informacji do zapłaty
 • Sporządzanie kartotek zarobkowych i rozliczeń podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • Elektroniczne zgłoszenia, deklaracje do ZUS i Urzędów skarbowych,
 • Rozliczenie roczne pracowników – PIT 11,PIT-4R
 • Sporządzanie informacji RMUA dla pracowników.

 

 • Obsługa kadrowa pracowników:
 • Zakładanie i aktualizowanie dokumentacji kadrowej,
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników,
 • Pomoc klientom w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Obsługa sprawozdawczości do Urzędu Statystycznego
 • Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Obsługa dofinansowania pracowników z dotacji Urzędu Pracy.
Hand of a businessman picking a wooden cube block with icon people standing out from the crowd.

Biuro nie ma w zakresie swoich usług doradztwa podatkowego ani finansowego.

logo_kwadra

Kontakt

Adres: ul. Manifestu Połanieckiego 26/2
80-406 Gdańsk

Telefon: 696 257 683

E-mail: kwadra13@wp.pl

NIP: 9570357092
REGON: 192489928